HOTLINE: 0988828459 - 0942498183

  Tháp trồng rau - Thùng ủ phân hữu cơ

  Tháp rau cửa hông

  Giá bán: 1,100,000 đ

  Tháp rau chân bánh xe

  Giá bán: 990,000 đ

  Tháp trồng rau 220 lít

  Giá bán: 790,000 đ

  Thùng ủ phân hữu cơ

  Giá bán: 680,000 đ

  Chậu gỗ trồng rau

  Chậu gỗ trồng rau có đáy

  Giá bán: 768,000 đ

  Chậu gỗ không đáy

  Giá bán: 580,000 đ

  Chậu gỗ giàn leo

  Giá bán: 650,000 đ

  Vườn gỗ trồng rau

  Giá bán: 1,800,000 đ

  Bồn gỗ trồng rau

  Giá bán: 3,500,000 đ

  Chậu gỗ chữ U có giàn leo

  Giá bán: 2,500,000 đ

  Chậu gỗ tích hợp giàn leo

  Giá bán: 720,000 đ

  Hệ thống vườn rau lắp ghép

  Giá bán: 880,000 đ

  Chậu gỗ trồng hoa, cây cảnh

  Chậu giàn leo - CG01

  Giá bán: 4,500,000 đ

  Chậu trồng cây - CG02

  Giá bán: 800,000 đ

  Chậu trồng hoa - CG03

  Giá bán: 580,000 đ

  Chậu trồng hoa - CG04

  Giá bán: 1,500,000 đ

  Bồn trồng hoa - CG05

  Giá bán: 2,800,000 đ

  Chậu trồng cây - CG06

  Giá bán: 580,000 đ

  Chậu gỗ giàn leo - CG07

  Giá bán: 900,000 đ

  Chậu gỗ giàn leo - CG08

  Giá bán: 800,000 đ

  Chậu trồng cây - CG09

  Giá bán: 800,000 đ

  Chậu gỗ không chân - CG10

  Giá bán: 600,000 đ

  Chậu gỗ trang trí - CG11

  Giá bán: 850,000 đ

  Chậu gỗ giàn leo - CG12

  Giá bán: 900,000 đ

  Hỗ trợ khách hàng

  • Tư vấn dịch vụ: 0988828459
  • Tư vấn kỹ thuật: 0972723209
  • Tư vấn mua hàng: 0942498183

  Kiến thức