HOTLINE: 0988828459 - 0942498183

Tháp trồng rau - Thùng ủ phân hữu cơ

Tháp rau cửa hông

Giá bán: 1,100,000 đ

Tháp rau chân bánh xe

Giá bán: 990,000 đ

Tháp trồng rau 220 lít

Giá bán: 790,000 đ

Thùng ủ phân hữu cơ 60 lít

Giá bán: 350,000 đ

Đế tháp rau có bánh xe

Giá bán: 200,000 đ

Đế tháp trồng rau

Giá bán: 100,000 đ

Thùng ủ phân hữu cơ

Giá bán: 680,000 đ

Tháp rau tưới nhỏ giọt

Giá bán: 1,650,000 đ

Hỗ trợ khách hàng

  • Tư vấn dịch vụ: 0988828459
  • Tư vấn kỹ thuật: 0972723209
  • Tư vấn mua hàng: 0942498183

Kiến thức