HOTLINE: 0988828459 - 0942498183

Sản phẩm

Chậu gỗ trang trí - CG11

Giá bán: 850,000 đ

Chậu gỗ giàn leo

Giá bán: 650,000 đ

Vườn gỗ trồng rau

Giá bán: 1,800,000 đ

Bồn gỗ trồng rau

Giá bán: 3,500,000 đ

Chậu gỗ giàn leo - CG12

Giá bán: 900,000 đ

Chậu gỗ chữ U có giàn leo

Giá bán: 2,500,000 đ

Chậu gỗ tích hợp giàn leo

Giá bán: 720,000 đ

Thùng ủ phân hữu cơ 60 lít

Giá bán: 350,000 đ

Đế tháp rau có bánh xe

Giá bán: 200,000 đ

Đế tháp trồng rau

Giá bán: 100,000 đ

Thùng ủ phân hữu cơ

Giá bán: 680,000 đ

Hệ thống vườn rau lắp ghép

Giá bán: 880,000 đ

Tháp rau tưới nhỏ giọt

Giá bán: 1,650,000 đ

Giống cải ngọt cọng xanh

Giá bán: 12,000 đ

hạt giống cải làn

Giá bán: 17,000 đ

hạt giống cải xoong

Giá bán: 16,000 đ

Trước 1 2 3 Tiếp

Hỗ trợ khách hàng

  • Tư vấn dịch vụ: 0988828459
  • Tư vấn kỹ thuật: 0972723209
  • Tư vấn mua hàng: 0942498183

Kiến thức